Ψηλά Δένδρα

Ψηλά Δένδρα

Ψηλά Δένδρα

Η GreenFox είναι εξειδικευμένη στο κλάδεμα, την φροντίδα και την φυτοπροστασία των ψηλών δένδρων, εργασίες που εκτελούνται με την παρουσία γεωπόνου - τεχνικού ασφαλείας και με προσωπικό εκπαιδευμένο στην αναρρίχηση σε δένδρα.

Ο κατάλληλος εξοπλισμός σε συνδυασμό με την χρήση καλαθοφόρων οχημάτων εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και καθιστά ικανή την προσέγγιση και στα πιο ψηλά σημεία.