Μελέτη – Σχεδιασμός

Μελέτη – Σχεδιασμός

Μελέτη & Σχεδιασμός του χώρου

Η ομάδα της GreenFox, στηριζόμενη στην Επιστήμη και την Τέχνη και με σεβασμό στο περιβάλλον, μελετά και σχεδιάζει χώρους πρασίνου που έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο.

Στην διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν ο ιδιοκτήτης του χώρου και τελικός αποδέκτης, ο αρχιτέκτονας της κτιριακής κατασκευής και ο αρχιτέκτονας τοπίου.

Η συνεργασία των μερών έχει σαν σκοπό την εκπόνηση ενός συλλογικού σχεδίου που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα προϊόν βιώσιμο, προσαρμοσμένο απολύτως στο χώρο και στις ανάγκες του ανθρώπου, ενώνοντας τον με τη φύση και προσφέροντας του όχι μόνο ομορφιά και ξεκούραση αλλά και την ικανοποίηση μιάς μακροχρόνια θετικής απόδοσης από την επένδυση του.