Η GreenFox δραστηριοποιείται στον χώρο των Έργων Πρασίνου από το 1987 οπότε και ξεκίνησε την δραστηριότητα της με την μορφή προσωπικής εταιρείας της Τεχνολόγου Γεωπόνου Νίκης Κεφαλά. Το 2010 το εταιρικό σχήμα συμπληρώθηκε από τον Σπύρο Ταμπουρατζή.

Είναι μια αναγνωρισμένη εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την διαχείριση Έργων Πρασίνου και στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Στο ανθρώπινο δυναμικό της περιλαμβάνονται γεωπόνοι, αρχιτέκτονες τοπίου, δασολόγοι, τοπογράφοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, εργοδηγοί, τεχνικοί άρδευσης, κηποτέχνες και τεχνίτες ειδικών κατασκευών.

Παρέχει τις υπηρεσίες της σε εμπορικές, δημοτικές, δημόσιες και ιδιωτικές αγορές με γεωγραφικό αποτύπωμα που εκτείνεται κυρίως στο νομό Αττικής και στο νομό Κυκλάδων αλλά και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.

Οι σταθερές επαγγελματικές σχέσεις της Greenfox με το δίκτυο των συνεργατών και προμηθευτών της εξασφαλίζει την ποιότητα των υλικών, την ικανότητα υλοποίησης και τον πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε μικρής ή μεγάλης κλίμακας έργα πρασίνου.

Είτε έχετε μια ενιαία ιδιοκτησία ή πολλαπλές σε διαφορετικές τοποθεσίες, η Greenfox μπορεί να είναι ο αξιόπιστος σύμβουλός σας, προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για όλες τις ανάγκες σας.