Ο κήπος ανεβαίνει στην ταράτσα!

Νίκη Ν. Κεφαλά
Γεωπόνος
niki.kefala@greenfox.gr

Αν ζωγραφίζαμε την Αθήνα του 2012 θα χρησιμοποιούσαμε περισσότερο γκρι και λιγότερο πράσινο. Σε μια πόλη τσιμεντοποιημένη, με το νέφος να «κάθεται» πάνω  από τα κεφάλια μας, την άσφαλτο να «βράζει», την θερμοκρασία να «πιάνει» κόκκινο και τον θόρυβο να «τρυπάει» τ’ αυτιά μας, τα λιγοστά πάρκα  που απέμειναν δεν φαίνονται αρκετά για να μας σώσουν... Η ίδια εικόνα σε όλες τις πυκνοκατοικημένες ελληνικές πόλεις...

Τα φυτεμένα δώματα ή ταρατσόκηποι, με εφαρμογή σε πολλές χώρες της Ευρώπης και με πολλά περιβαλλοντικά και οικολογικά οφέλη, φαίνονται να είναι πρόταση για την βελτίωση του περιβάλλοντος και ανάσα ζωής για τους κατοίκους των μεγαλουπόλεων.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Φυτεμένο δώμα είναι το σύνολο η τμήμα της επιφάνειας δώματος, όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης, με σκοπό:

  • την αναβάθμιση του περιβάλλοντος
  • την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
  • την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

ΤΥΠΟΙ

Διακρίνονται τρεις τύποι φυτεμένου δώματος, ανάλογα με την χρήση, την βλάστηση, το πάχος υποστρώματος ανάπτυξης φυτών και τη μέθοδο κατασκευής:

1) Eκτατικός τύπος:

Το σύστημα αποτελείται από σύστημα υποδομής και ειδικό ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 7 -15εκ., που μαζί με το φυτικό υλικό δημιουργεί ένα μόνιμο οικοσύστημα για τη συντήρηση του οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα. Το φορτίο πρέπει να κυμαίνεται από 70 -120 kg/m2 κορεσμένο. Το ριζικό σύστημα των φυτών είναι επιφανειακό. Το περιορισμένο βάρος της κατασκευής , επιτρέπει την εγκατάσταση της σε οποιαδήποτε οροφή με κλίση έως και 45 μοίρες. Σε κλίσεις άνω των 20 μοιρών απαραίτητη είναι η πρόσθετη χρήση γεωκυψελών ή στοιχείων συγκράτησης του υποστρώματος. Σ’αυτό το είδος ταρατσόκηπου φυτεύονται φυτά χαμηλής βλάστησης, χλοοτάπητες και φυτά εδαφοκάλυψης.

2) Hμιεντατικός τύπος:

Το σύστημα αποτελείται από σύστημα υποδομής και ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 12 - 40εκ., το κορεσμένο φορτίο κυμαίνεται 120-250 kg/m2, εφαρμόζεται σε επικλινείς ή επίπεδες οροφές και απαιτεί συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κ.λ.π.). Η ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιούνται στην φύτευση περιλαμβάνει χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και μικρούς ή μεσαίους θάμνους.

3) Εντατικός τύπος:

Το σύστημα αυτό αποτελείται από σύστημα υποδομής και υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 15-150 εκ., και το κορεσμένο φορτίο είναι τουλάχιστον 250 kg/m2 . Αυτός ο τύπος «πράσινης στέγης» απαιτεί τακτική συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ.) και περιλαμβάνει ποικιλία φυτών, μικρών δένδρων και θάμνων. Ο εντατικός τύπος ταρατσόκηπου μπορεί να υποστηρίξει πέραν του φυτικού υλικού, κατασκευές όπως μονοπάτια και στοιχεία νερού.

Σε επόμενο σημείωμα μας θα ασχοληθούμε με τον τρόπο κατασκευής καθώς και τα οικονομικά-οικολογικά οφέλη από την εγκατάσταση ενός ταρατσόκηπου.

Tip:
Δεν μπορούμε να ξαναχτίσουμε την πόλη μας από την αρχή μπορούμε όμως να την «πρασινίσουμε»!

Δημοσιευμένο στην Εφημερίδα "Ημερησία" στις 12/09/2008